Klubowy Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej – UKJ 225 (10.12.2022)

Data: 10/12/2022

Wydarzenie odbędzie się w SP 388 przy ul. Deotymy 25/33

Partnerzy