Mała szkoła judo

Uczniowskiego Klubu Judo 225

We współpracy z Warszawsko-Mazowieckim Związkiem Judo Uczniowski Klub Judo 225 realizuje program sportowy w szkołach podstawowych M. St. Warszawy, w których nacisk położony jest na prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży.Program przeznaczony jest dla uczniów i uczennic zerówki, pierwszej, drugiej i trzeciej klasy,

zajęcia prowadzone są w trakcie godzin świetlicowych 14.30-18.00

– uwarunkowane jest to dostępnością salek do ćwiczeń.

Kadrę Małej Szkoły Judo tworzą ludzie posiadający specjalistyczne wykształcenie.

Partnerzy