Wracamy na treningi!

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem sanitarnym treningów stacjonarnych UKJ 225

Drodzy Zawodnicy, Rodzice!

Zgodnie z decyzjami Rządu i Ministerstwa Zdrowia od 18 maja rusza III etap nowej sportowej rzeczywistości, w którym otwarte będą sale i hale sportowe, w tym również sale treningowe i kluby judo. Po trzech miesiącach możemy wznowić zajęcia sportowe z młodzieżą i treningi naszych zawodników. Ale musimy pamiętać, że epidemia koronawirusa to ciągle rzeczywiste zagrożenia a judo, jako sport kontaktowy jest w większym stopniu narażone na infekcje wirusowe i bakteryjne.

Dlatego nasz powrót do judo musi odbywać się z rozwagą i z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa. Wszyscy musimy pamiętać, że najważniejsze jest zdrowie nas i naszych rodzin. Bazując na wytycznych PZ Judo i szkół przedstawiamy zasady postępowania i regulamin sanitarny dla klubu UKJ 225.

1. TYLKO ZDROWE DZIECI mogą przebywać na terenie klubów.

 • Dzieci i dorośli z objawami wszelkich chorób zakaźnych, z takimi objawami nie mogą przychodzić do klubu. Personel UKJ 225 ma prawo nie pozwolić takiemu dziecku wejść do klubu. Dzieci i dorośli poddani kwarantannie nie mogą przychodzić do klubu.
 • Zaleca się, aby dzieci o obniżonej odporności, po przebytych niedawno chorobach, antybiotykoterapii czy operacjach lub zabiegach nie były posyłane do naszych placówek.
 • Każdemu dziecku zmierzymy temperaturę przed wejściem na zajęcia ( temperatura 37,5 i wyżej wyklucza )
 • Pracownik klubu w recepcji odbiera od opiekunów wszystkich zawodników niepełnoletnich i od wszystkich zawodników pełnoletnich tzw. kwestionariusz ryzyka (dane zawodnika, dane kontaktowe, oświadczenia)

2. Dokładnie dbamy o DEZYNFEKCJĘ wszystkich naszych pomieszczeń przed i pomiędzy każdymi zajęciami:

 • Dzieci zostaną poproszone o dezynfekcję rąk również przed wejściem na salę oraz po wyjściu.
 • Dezynfekcja urządzeń́ po każdym użyciu i każdej grupie – 20 minut przerwy między treningami lub zapewni na czas prowadzenia treningów środki do dezynfekcji rąk oraz powierzchni
 • Szatnie będą nie czynne.

3. OCHRONA I ODLEGŁOŚCI SPOŁECZNE:

 • Tylko 1 osoba dorosła może przyprowadzić dziecko(rodzeństw) na trening, następnie opuszcza teren szkoły i wraca na koniec zajęć.
 • Obowiązuje nakaz zachowania dystansu 2m oraz nakaz noszenia maseczek w przestrzeni publicznej, ale nie ma obowiązku noszenia maseczki przez sędziego, trenera i zawodnika podczas zajęć sportowych i treningów w klubie.
 • Weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt).
 • Jednorazowo na treningu w sali może przybywać 12 osób i trener.
 • Obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt, korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.
 • Zajęcia prowadzone będą w blokach czasowych około 60 minut/grupę treningową, z 20 minutowym odstępem między grupami.

4. Zajęcia judo :

 • Trenujemy sami lub w stałej parze ( brak wymiany sparingpartnerów) ale z zachowaniem, minimum 2 m odstępu pomiędzy osoba lub ćwiczącymi parami.
 • Koniecznie bądź 10 min przed wejściem do szkoły przed treningiem ( zachowując do innych uczestników dystans 2 metrów), wchodzimy na sale tylko z pracownikiem klubu , który nie wraca po spóźnialskich.
 • Upewnij się, że ubrania treningowe zostały wyprane (judogi itp.).
 • Musisz mieć czyste dłoni i odpowiednio przycięte paznokcie
 • Skorzystaj z toalety przed treningiem (żeby unikać wychodzenia z sali treningowej do pomieszczeń wspólnych typu toaleta)
 • W drodze na trening w miarę możliwości unikaj transportu publicznego
 • W drodze na trening umieść swoje ubrania treningowe (Judogi) pod dresem (+ kurtka, jeśli to konieczne), aby nie zabrudzić się podczas podróży do dojo i uniknąć faz ubierania się i przebierania (szatnie są nieczynne)
 • Weź torbę (o średniej lub dużej objętości), w której musi znajdować się jednorazowe chusteczki do nosa, środek odkażający, klapki, butelka wody, maseczka i kontakt do osoby, którą trzeba poinformować o ewentualnych problemach zdrowotnych podczas treningu
 • W drodze na trening i z powrotem załóż maskę (postępuj zgodnie z zaleceniami rządu).

Z NASZEJ STRONY PRZYRZEKAMY:

 • Upewnić się, że wszyscy nasi pracownicy przychodzą do klubu w jak najlepszej formie zdrowotnej.
 • Zdezynfekować wszystkie powierzchnie dotykane podczas zajęć pomiędzy każdymi zajęciami; zainstalować dozowniki dezynfekujące przy wejściu do sali by każde dziecko mogło z niego skorzystać.
 • Nosić maseczki ochronne i rękawiczki w czeski recepcyjnej , które będą zmieniane / dezynfekowane pomiędzy zajęciami.
 • Zastąpić niektóre z naszych zwyczajowych rytuałów podczas zajęć (np. podawanie od rąk), przestrzegając zasady „bezdotykowej”- ukłon japoński:).

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO JEST NASZYM NAJWIĘKSZYM PRIORYTETEM.

Mogą Państwo na nas polegać. Liczymy na zdrowy rozsądek i wzajemny szacunek!

Pozdrawiamy, Team UKJ 225

Do pobrania:

 

 

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z późn. zm.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.781)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.780);
Wytyczne przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. oraz 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Partnerzy