Zawody „Pierwszy Krok w Judo” 18.11.2018

Dzieci z roczników 2012-2010, które rozpoczęły trenować w tym roku szkolnym (od IX-X 2018).

18.11.2018 – Zawody „Pierwszy Krok w Judo” dzieci z roczników 2012-2010 tylko dla osób które rozpoczęły trenować w tym roku szkolnym (od września-października 2018).

Startowe: 30 zł płatne gotówką podczas ważenia

Harmonogram zawodów:

8.30 – 9.00 – waga dziewczęta z rocznika 2010, 2011, 2012
9.00 – 9.20 – rozgrzewka/pokaz judo
9.20 – 10.40 – zawody
11.00-11.30 – waga chłopcy 2010-2011
11.30 – 11.50 – rozgrzewka/pokaz judo
11.50 – 13.30 – zawody
13.30-14.00 – waga chłopcy 2012
14.15-14.30 – rozgrzewka/pokaz judo
14.30-17.00 – zawody

Konkurencje: Podczas zawodów sumujemy wyniki 2 konkurencji: przeciąganie pasa oraz wychodzenie z trzymania kuzure kesa gatame (czas graniczny 10 sekund).

Zawody współfinansowane przez Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Partnerzy